UFABET

UFABET

เห็ดดัดแปลงพันธุกรรมไม่ต้องการกฎระเบียบ USDA กล่าว

เห็ดดัดแปลงพันธุกรรมไม่ต้องการกฎระเบียบ USDA กล่าว

เห็ดที่ยีนได้รับการแก้ไขด้วยกรรไกรโมเลกุลที่เรียกว่า CRISPR/Cas9  ไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมเหมือนพืชดัดแปลงพันธุกรรม อื่น ๆ กระทรวงเกษตรสหรัฐกล่าวในจดหมาย  ถึงผู้สร้างเห็ด เมื่อวันที่ 13 เมษายน เชื้อราที่กินได้เป็นพืชผลแรกที่แก้ไขด้วย CRISPR เพื่อขจัดกฎระเบียบของ USDA Yinong...

Continue reading...