สล็อตแตกง่ายเทพไท ห่วง พรบ.พืชกระท่อม จะออกไม่ทันภายใน 90 วัน จะมีผลต่อการบังคับใช้ พรบ.ปลดล็อคพืชกระท่อม

สล็อตแตกง่ายเทพไท ห่วง พรบ.พืชกระท่อม จะออกไม่ทันภายใน 90 วัน จะมีผลต่อการบังคับใช้ พรบ.ปลดล็อคพืชกระท่อม

เทพไท ห่วง พรบ.พืชกระท่อม จะออกไม่ทันภายใน 90 วันสล็อตแตกง่าย จะมีผลต่อการบังคับใช้ พรบ.ปลดล็อคพืชกระท่อม นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึง ความคืบหน้าของการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ว่า อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำร่างเสร็จแล้ว จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายนนี้ จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบก่อนจะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สำหรับร่าง พรบ.พืชกระท่อม ฉบับนี้ ได้เปลี่ยนแปลงจากร่างเดิมที่มีจำนวน 19 มาตรา เป็น 49 มาตรา ซึ่งมีจำนวนมาตราเพิ่มขึ้น 

อาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณานานพอสมควร แต่เงื่อนไขการบังคับใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่8) พ.ศ. 2564 ได้กำหนดไว้เพียง 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ…. ซึ่งจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ และการบังคับใช้กฏหมาย

เพราะเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 90 วัน คือในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 แล้ว พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่8) พ.ศ. 2564 (การปลดล็อคพืชกระท่อม) มีผลบังคับใช้แล้ว แต่พระราชบัญญัติพืชกระท่อม ยังไม่สามารถพิจารณาแล้วเสร็จ และประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาได้ จะเกิดความลักลั่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแน่นอน

ส่วนตัวถ้าหากได้รับมอบหมายจากพรรคประชาธิปัตย์ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมฉบับนี้ด้วย ก็จะเร่งรัดให้มีการพิจารณาให้เสร็จโดยเร็วที่สุด และถ้าหากรัฐบาลส่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน มาเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะเคยมีประสบการณ์ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่8) พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นฉบับปลดล็อคเพื่อกระท่อมมาแล้ว

จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุด และให้วิปทั้ง2 ฝ่าย ได้ร่วมกันมีมติผลักดันให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ…..ให้ทันภายในระยะเวลา 90 วันด้วย

นายประเสริฐ​ กล่าวต่อว่า การใช้งบประมาณในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ระบบราชการมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น มีการใช้งบประมาณจำนวนมากในขณะที่จำนวนงบประมาณหรือเรื่องของอำนาจของประชาชนเล็กลง เมื่อดูจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่ตั้งไว้ 2.3 ล้านล้านบาทจากงบในยอดรวม 3.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 76.15 % ของงบประมาณที่จัดตั้งไว้ นอกจากนั้นงบรายจ่ายเพื่อการลงทุน ที่ตั้งไว้สัดส่วนร้อยละ 20 หรือคิดเป็นเงินจำนวน 624,000 ล้านบาท ซึ่งงบส่วนหนึ่งเป็นงบที่อยู่ในกระทรวงกลาโหมในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์

วิษณุ ยันหาก พ.ร.บ.งบ 65 ไม่ผ่าน ต้อง ยุบสภา

วิษณุ เครืองาม ยืนยันว่าหาก พ.ร.บ.งบ 65 ไม่ผ่านรัฐบาลต้อง ยุบสภา หรือไม่ก็ลาออก ด้านฝ่ายค้านเผยไม่เห็นด้วยต่อการจัดสรรงบประมาณและจะล้มตั้งแต่วาระแรก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ ก่อนการประชุมสภา ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ฝ่ายค้านระบุว่าไม่เห็นด้วยต่อการจัดสรรงบประมาณและจะล้มตั้งแต่วาระแรก

โดยนายวิษณุกล่าวว่า ไม่มีปัญหาอะไร มันขึ้นอยู่กับการโหวตในที่ประชุม อยู่ที่ว่ารัฐบาลต้องรักษาเสียงของตัวเองให้ดีให้ชนะแล้วกัน ถ้าร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 65 ไม่ผ่านขึ้นมาจะมีปัญหา เพราะเป็นกฎหมายสำคัญและความจริงกฎหมายสำคัญ ไม่จำเป็นต้องเป็นกฎหมายการเงิน แต่หมายถึงกฎหมายสำคัญต่างๆของรัฐบาล ถ้าไม่ผ่านก็มีผลกระทบทั้งนั้น ซึ่งหากไม่ผ่านรัฐบาลต้องยุบสภา หรือไม่ก็ลาออกมีสองทางเลือกเท่านั้น

ตามกำหนดการระบุว่า การประชุมเรื่องด่วนวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น.

“สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องคือเรื่องรัฐวิสาหกิจที่มีทั้งหมด 52 แห่ง ที่หลายแห่งประสบผลขาดทุน ล้วนเป็นปัญหาที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ปัญหาของการบินไทยที่ยังต้องอาศัยวงเงินงบประมาณในการแก้ปัญหา ชี้ให้เห็นความล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี การแต่งตั้งผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจต่างๆ 50 กว่าแห่ง เกือบทั้งหมดเป็นทหารที่เป็นพวกพ้องของนายกรัฐมนตรี และหลายคนเป็นการตอบแทนบุญคุณเมื่อครั้นมีการทำรัฐประหารมา ไม่มีความรู้ความสามารถโดยตรง นอกจากนั้นรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

เช่น องค์การคลังสินค้าที่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เคยมีปัญหาทุจริต เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลไม่มีความสามารถในการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของประเทศ มิติการบริหารราชการแผ่นดินและการทุจริตที่เกิดขึ้น ทั้งๆ ที่อยู่บนพื้นฐานความเดือดร้อนของประชาชน มีการหาผลประโยชน์จากงบประมาณขององค์กรขนาดใหญ่ มองประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของประชาชน” นายประเสริฐ กล่าว

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ตนมีข้อสังเกตในเรื่องการจัดทำงบประมาณ 2565 ทั้งหมด 5 ข้อ คือ 1. การจัดทำงบประมาณไม่สะท้อนกับการแก้ไขปัญหาของประเทศ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณที่นายกฯ ได้กล่าวไปทั้ง 6 ด้าน ไม่มีการกล่าวถึงยุทธศาสตร์ด้านโควิด ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดส่งผลกระทบต่อด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจ แต่รัฐบาลทำเหมือนว่าประเทศไม่ได้อยู่ในวิกฤต ทำไมไม่มีการจัดงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูประเทศจากโควิดสล็อตแตกง่าย