สร้างความยืดหยุ่นและความยืดหยุ่นให้กับการผลิตและซัพพลายเชน ทำให้มั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องทางดิจิทัล

สร้างความยืดหยุ่นและความยืดหยุ่นให้กับการผลิตและซัพพลายเชน ทำให้มั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องทางดิจิทัล

HCLTech เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และได้ติดตั้งอุตสาหกรรม A&D ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีรุ่นต่อไปด้วย Model-Based Enterprise (MBE) 2.0 กระบวนการผสานรวมสภาพแวดล้อมดิจิทัลของ MBE 2.0 ระบุถึงช่องว่างในการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดทั่วโลกและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ MBE 2.0 ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ อิสระ โฟลว์ข้อมูลที่มีโครงสร้าง 

การเรียนรู้ของเครื่อง ปัญญาประดิษฐ์ ฝาแฝดดิจิทัล และเครื่องมืออันทรงพลังอื่นๆ

เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทาน และรับรองความต่อเนื่องทางดิจิทัลทั่วทั้งองค์กร โดยจะประเมิน ตรวจสอบ และจัดทำแผนงานการพัฒนาเพื่อเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงอันสูงส่งขององค์กรWaseem Khanนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Frost & Sullivan 

ว่า “แนวทางของ HCLTech กับ MBE 2.0 คือการช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเข้าใจความทับซ้อนและความเชื่อมโยงภายในกระบวนการทางธุรกิจ และปรับปรุงการรวมโดยรวมกับองค์กรซัพพลายเชน ผู้ผลิต และอื่นๆ กลุ่มธุรกิจ ให้การมองเห็นที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น”MBE 2.0 เป็นกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนกรอบการตัดสินใจสำหรับเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของลูกค้าผ่านโซลูชันดิจิทัล เช่น การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การวางแผนทรัพยากรองค์กร และระบบการดำเนินการผลิต/การจัดการ\

การดำเนินงานการผลิต และด้วยเหตุนี้จึงรับประกันการมองเห็นและการเปิดใช้งานทั่วทั้งองค์กร 

เป้าหมายทางธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือและความสามารถเสริมที่เอื้อให้เกิดประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ในขณะที่รักษาการลงทุนที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องและการระบุการลงทุนใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นทั่วทั้งองค์กรให้ได้สูงสุดเพื่อส่งมอบมูลค่าทางธุรกิจที่จำเป็น

“HCLTech โดดเด่นเหนือคู่แข่งจากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการเปิดตัวโซลูชันใหม่ๆ ที่มีผลกระทบและการใช้งานที่กว้างขวาง บริษัทจับคู่การมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีเข้ากับค่านิยมที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

จึงได้รับชื่อเสียงที่มั่นคงในด้านการเปลี่ยนแปลงการบินและอวกาศ ตลาดเทคโนโลยี” Elizabeth Whynottนักวิเคราะห์การวิจัยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Frost & Sullivan กล่าวสำหรับประสิทธิภาพโดยรวมที่แข็งแกร่ง HCLTech ได้รับรางวัล Global Enabling Technology Leadership Award ประจำปี 2565 ของ Frost & Sullivan ในอุตสาหกรรมโซลูชันการบินและอวกาศที่ก่อกวน

credit: twittericongallery.com
justshemaleblogs.com
HallowWebDesign.com
baseballontwitter.com
coachwebsitelogin.com
nemowebdesigns.com
twistedpixelstudio.com
WittenburgBlog.com
presidiofirefighters.com
odessamerica.com